Project Description

”Sagan om prinsen och prinsessan och lite om draken också -en fantasyberättelse som utspelar sig i och omkring det Lila Slottet.”

Fantasyförfattare Sofi Poulsen kom med en önskan att marknadsföra sig på nätet med ny hemsida och grafisk design, det fanns också önskemål om att kunna sälja böcker, mm på sidan direkt till kund. Vi har också jobbat med god synlighet på Google.

Vi skapade en lösning där vi tog fram logotype, webbsida och e-handel med WooCommerce kopplat till Swish.

Resultatet ser ni här sofipoulsen.se