Project Description

Tolk är en person som möjliggör kommunikation genom muntlig översättning mellan olika språk, för att göra det möjligt för personer som annars inte förstår varandras språk att kommunicera. EU använder sig av många tolkar för att göra det möjligt för delegater från alla medlemsländer att samarbeta.Enligt Kammarkollegiet i Sverige en tolk kan inte åta sig skriftlig översättningsuppdrag utan det är en annan yrkesgrupp nämligen översättare som får enligt föreskrifter utföra sådana uppdrag. , https://sv.wikipedia.org/wiki/Tolk

Växjö företaget Proffstolk i Kronoberg har fått en hemsida lanserad för att marknadsföra deras breda tjänsteutbud inom tolkning & översättning. Idag gör mycket tolkning på det nya sättet, via nätet. Vi är ju redan i privatlivet & jobbet vana vid att jobba med allt från Skype & Google Hangout till Facetime och naturligtvis så finns detta även inom tolkning, kallas Online tolkning eller webbtolkning.

Detta är en av stora fördelar med dagens teknik att kunna tolka mellan människor inom alla områden från rena affärsmöten till juridiska ändamål och detta mycket snabbt. Just i Proffstolks fall så kan man i princip beställa online tjänsten, få en tolk inbokad. programvara hos klienten installerad via fjärrstyrning eller guidning och vara igång med en tolk inom 30 minuter och med all sekretess & juridik som krävs för en professionell tolktjänst – detta levererar Proffstolk i Växjö.

Hemsidan då, ja den är uppbyggd i WordPress, mobilanpassad och fylld med innehåll, vi skall dock vara ärliga att säga att den är på gång att få mer utförliga texter om tjänsterna men det viktigaste är med. Unikt är också att de tolkar det afghanska språket dari.

Kika gärna in på sidan och läs mer om hur en modern tolk jobbar idag.

www.proffstolk.se