Digitalt skapande, kundfokus och snabba puckar för marknadsföraren

//Digitalt skapande, kundfokus och snabba puckar för marknadsföraren

Brandstedt Marketing -Intervju på Arbetsförmedlingens hemsida

Arbetsförmedlingens analysavdelning uppdaterar information om olika yrken på Arbetsförmedlingens hemsida, vi blev tillfrågade och tackade ja till detta,  en objektiv text som beskriver hur en marknadsförare arbetar.

Läs mer här:  Intervju publicerad på Arbetsförmedlingens hemsida.

Den är publicerad intill yrkesbeskrivningen för marknadsförare.

2018-02-02T22:27:30+00:00

Leave A Comment

5 + sjutton =

We are using tracking codes

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.